Csernákné Szabó Mária

Bokréta Lakásotthon és Gyermekotthoni Központ, otthonvezető

Szociálpedagógus, korábban dolgozott gyermekjóléti szolgálatnál és intenzív családmegtartó szolgáltatást végzett. Több krízishelyzetben lévő családdal való együttműködése során tevékenységének része volt a gyerekek iskolában való megtartása, továbbtanulásuk, iskolai sikerességük elősegítése. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait korábban több konferencián prezentálta. (English below)

 

Intenzív családmegtartó szolgáltatással a korai iskolaelhagyás megelőzéséért

Bányai Emőke – Csernákné Szabó Mária

Károli Gáspár Református Egyetem,

 Bokréta Lakásotthon és Gyermekotthoni Központ

A korai iskolaelhagyás háttérében gyakran családi okok (is) állnak: az iskolától való távolmaradás családi összetevői nem engedik a gyereket iskolába járni, vagy az iskolában olyan – családi tényezőkkel összefüggő viselkedést tanúsít, amit a pedagógusok nem tudnak kezelni, így megpróbálják – például magántanulói státusz felajánlásával és ennek elfogadására irányuló nyomással a gyereket eltávolítani a közösségből. A probléma családi összetevői gyakran rejtve maradnak a tanárok előtt, csak a gyerek távolmaradását, deviáns iskolai viselkedését érzékelik, jelzik a gyermekjóléti szolgálatnak.

A családokkal kapcsolatba kerülő segítők előtt általában feltárulnak a problémák családi összetevői, mely ekkorra már általában olyan összetettek, hogy a családnak sokkal intenzívebb segítségre van szüksége, mint a családok többségének. Sokszor transzgenerációs minták, munkanélküliség, betegség, rokkantság, alacsony jövedelem, a szülők alacsony iskolázottsága, deviáns viselkedése, krízisek sokasága torlódik össze, így a gyerek iskolai sikertelensége, iskolából való kisodródása mindennek csak egy tünete, aspektusa.  A család megfelelő támogatásához a szokásosnál sokkal összetettebb segítségre van szükség, olyan intenzív, több fókuszú, időhatáros együttműködésre, melynek célja azoknak a családi problémáknak a megoldása, melyek többek között az iskolába járástól is visszatartják a gyereket. Ennek egyik lehetséges módja az intenzív családmegtartó szolgáltatás.

Az intenzív családmegtartó szolgáltatás rövid, időhatáros szociálismunka-szolgáltatás, ami maximum három hónapig tart. Elsősorban krízisben lévő gyermekes családoknak szól, a gyermek kiemelésének alternatívájaként szolgál; vagy éppen a korábban kiemelt és hazakerülő gyerek érdekében erősíti meg a családot. A szociális munkás akár minden nap találkozik a családdal, alkalmanként több órát tölt otthonukban, közvetlen környezetükben, mobiltelefonon munkaidőn túl is elérhető számukra. Egy szakember egy időszakban 2 családdal dolgozik. A szolgáltatást általában a Gyermekjóléti Központ munkatársai ajánlják fel a családnak, de a beavatkozásra csak akkor kerül sor, ha a család ebbe előzetesen beleegyezik. A család részéről az „önkéntesség” nyilvánvalóan korlátozott: néha a szülők szívesen veszik a felajánlott segítséget, más esetben viszont inkább fenntartással vagy némi ellenállással fogadják, annak érdekében, hogy gyerekeik otthon maradhassanak, és a szociális munkásnak jelentős erőfeszítéseket kell tennie a család bizalmának megszerzéséért és az együttműködés kialakításáért.

A tervezett workshopon a néhány eset bemutatásával szemléltetnénk a fent leírt beavatkozási módot, ennek sikereit, illetve határait, majd a résztvevők kérdéseinek teret engedve közös beszélgetés során tárnánk fel a családok intenzív támogatásának lehetőségeit, mely hozzájárulhat a gyerekek korai iskolaelhagyásának megelőzéséhez. (English below)

 

— IN ENGLISH —

Head of Bokréta Child Protection Group Home

Worked for Child Welfare Services as Socialpedagogue, participated in developing intensive family preservation services. Co-operating with multiproblem families she prevented children drop-out from school, supported their successful school-life. She presented her experiences gathered on this field in several conferences.

 

Preventing Early School Leaving by Family Preservation Services

Emőke Bányai – Mária Csernákné Szabó

Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary

 Bokréta Center for Child Protection Group Homes

In the background of early school leaving we can often see family problems that prevent children from regular school attending. Sometimes problem behaviour in school (provoked by children’s experiences at home) can’t be handled by teachers, in this case schools usually suggests individual, at-home learning programs for children, and parents are pushed to accept this offer. Family problems remain hidden from school personal, teachers can detect only absence of child, her/his deviant behaviour and refer it to child welfare services. Helping professionals assessing children usually recognise problems of families’ as well, but crises sometimes so deep that families need intensive help. As a consequence of transgenerational family patterns, unemployment, illness, disability, low income, low school achievements, deviant behaviour of parents’ multiple crisis emerge, children failures in schools is only one aspect of this complex phenomena.  Family preservation service is one approach that can be suggested for families in these situations for prevention of out of home placement and early school leaving.

Family preservation services are short-term, intensive social work services delivered usually in the families’ home. They are targeted to families at imminent risk of having children removed from the home. Intensive family preservation services are aimed to allow children to remain safely at home, prevent outplacement of children, improve parents’ child-rearing capacity and coping skills, strengthen family bonds, to help stabilize family crises-situations or supporting family reunification. These times-limited services are usually offered for 3 months. Social workers meet families every day, more hours in their immediate surroundings   and families in crisis-situation families can call the social worker on cell phone 7/24 basis. Usual work-load of intensive family prevention workers is two families at the same time. Services are usually offered by child welfare social workers to families and families are free to accept is or not.

In the workshop we are going to present some cases where with the use of family preservation services were able prevent early school leaving, other times we experienced its limitations. After case-presentation we offer time for questions, reflections for participants.