Konferencián való részvétel

Egyesületünk képviseletében Szentpétery Elemér és Sebő Gergő tartott előadást a “Szociális munkára felvértezve – Kompetenciák a gyakorlatban” c. konferencián. A prezentáció az egyik jelenleg futó projektünk, a LEADNFL hosszútávú programunk kérdőíves és fókuszcsoportos kutatásáról szólt, ami azt vizsgálja, hogy mi okozhatja a hátrányos helyzetű fiatalok korai iskolaelhagyását, -lemorzsolódását, és ezt a jelenséget hogyan lehet csökkenteni.