A Projektről

A projekt a korai iskola elhagyásra és az iskolaelhagyást kiváltó körülményekre, azon belül is a korai gyermekvállalás okaira és következményeire fókuszál. A partnerek általános tapasztalata az, hogy a hátrányos helyzetű régiókban élő fiatalok egy része azért lesz korai iskola elhagyó, mert a többségi társadalom értékeitől eltérő módon, családot alapítanak. A projekt során arra keressük közösen a választ, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy ezek a fiatalok - a gyermekvállalás mellett- ne morzsolódjanak le, legyen lehetőségük és motivációjuk a tanulásra, és ezáltal a munkavállalásra és jobb életkörülmények kialakítására.

Szakmapolitikai relevancia

Az EU oktatással kapcsolatos célkitűzései között és a nemzeti roma stratégiákban is kiemelt helyen szerepel a korai iskolaelhagyók számának csökkentése. Az Európai Parlament egyik 2011.12.01-jén kiadott dokumentuma megállapítja, hogy ahagyományos roma közösségekben a fiatal lányok a családalapítás miatt már tinédzser korukban lemorzsolódnak az oktatási rendszerből.

Módszerek

A projekt során egy 150 fős kérdőíves vizsgálat, valamint 3 fókuszcsoportos interjú segítségével arra keressük a választ, hogyan lehetne megakadályozni a fiatalok iskolai lemorzsolódását.

Eredmények

300 fő fiatal részt vesz a kutatásban; Módszertani workshop, amelyek során kidolgozzuk a módszertani anyagot; Értékelő találkozók, amelyek biztosítják a projekt előrehaladását; 3 záró konferencia (Magyarországon, Romániában és Belgiumban) 2017 őszén, összesen 336 fő részvételével.

Célcsoport

Projektünk elsődleges célcsoportja a 14-22 év közötti hátrányos helyzetű fiatalok, akik a formális oktatási keretrendszerből kikerülve a szegénység ördögi körébe kerülnek.

Rólunk

A LEADNFL projekt egy Erasmus+ Program stratégiai partnerségben megvalósuló kétéves programja, amelyet a romániai Nevo Parudimos szervezettel és a brüsszeli központtal működő Phiren Amenca szervezettel partnerségben valósítunk meg. Együttható Egyesület: Közhasznú egyesületünk 2010 óta végez ifjúságsegítést a 10-30 év közötti korosztály megszólításával. Programjaink oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztő egyéni és csoportfoglalkozások; többek között a biztonságos internet, aktív állampolgárság, integráció területén.

Csapatunk

A projektben részt vevő szakemberek
Szentpétery Elemér
Projektvezető
Nagy Melinda
Szakmai vezető
Sebő Gergő
Kutatásvezető
Horváth Lilla
Disszeminációs koordinátor
Nemesnyik Balázs
Pénzügyi vezető
Grebeldinger Daniel
Ileana Rotaru
Linda Carranza
Daróczi Anna

Csapatunk rövid bemutatkozása

Eredmények részletesen