A Projektről

A projekt a korai iskola elhagyásra és az iskolaelhagyást kiváltó körülményekre, azon belül is a korai gyermekvállalás okaira és következményeire fókuszál. A partnerek általános tapasztalata az, hogy a hátrányos helyzetű régiókban élő fiatalok egy része azért lesz korai iskola elhagyó, mert a többségi társadalom értékeitől eltérő módon, családot alapítanak. A projekt során arra keressük közösen a választ, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy ezek a fiatalok - a gyermekvállalás mellett- ne morzsolódjanak le, legyen lehetőségük és motivációjuk a tanulásra, és ezáltal a munkavállalásra és jobb életkörülmények kialakítására.

Szakmapolitikai relevancia

Az EU oktatással kapcsolatos célkitűzései között és a nemzeti roma stratégiákban is kiemelt helyen szerepel a korai iskolaelhagyók számának csökkentése. Az Európai Parlament egyik 2011.12.01-jén kiadott dokumentuma megállapítja, hogy ahagyományos roma közösségekben a fiatal lányok a családalapítás miatt már tinédzser korukban lemorzsolódnak az oktatási rendszerből.

Módszerek

A projekt során egy 150 fős kérdőíves vizsgálat, valamint 3 fókuszcsoportos interjú segítségével arra keressük a választ, hogyan lehetne megakadályozni a fiatalok iskolai lemorzsolódását.

Eredmények

300 fő fiatal részt vesz a kutatásban; Módszertani workshop, amelyek során kidolgozzuk a módszertani anyagot; Értékelő találkozók, amelyek biztosítják a projekt előrehaladását; 3 záró konferencia (Magyarországon, Romániában és Belgiumban) 2017 őszén, összesen 336 fő részvételével.

Célcsoport

Projektünk elsődleges célcsoportja a 14-22 év közötti hátrányos helyzetű fiatalok, akik a formális oktatási keretrendszerből kikerülve a szegénység ördögi körébe kerülnek.

Rólunk

A LEADNFL projekt egy Erasmus+ Program stratégiai partnerségben megvalósuló kétéves programja, amelyet a romániai Nevo Parudimos szervezettel és a brüsszeli központtal működő Phiren Amenca szervezettel partnerségben valósítunk meg. Együttható Egyesület: Közhasznú egyesületünk 2010 óta végez ifjúságsegítést a 10-30 év közötti korosztály megszólításával. Programjaink oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztő egyéni és csoportfoglalkozások; többek között a biztonságos internet, aktív állampolgárság, integráció területén.

Csapatunk

A projektben részt vevő szakemberek
Szentpétery Elemér
Projektvezető
Nagy Melinda
Szakmai vezető
Sebő Gergő
Kutatásvezető
Horváth Lilla
Disszeminációs koordinátor
Nemesnyik Balázs
Pénzügyi vezető
Grebeldinger Daniel
Ileana Rotaru
Linda Carranza
Daróczi Anna

A csapat

Eredmények részletesen